Ustvarite si celostno sliko realnosti

Ustvarite si celostno sliko realnosti. Opazujte in razumite celotno situacijo. Pogosto vidite le del resničnosti. Pred presojo morate pridobiti in spoznati več dejstev.

Marko Jevšenak: Dobro opazujte in si ustvarite celovito sliko realnosti
Oglejte si stvar iz vseh zornih kotov

 

 Kako si ustvariti celostno sliko realnosti:
1. Oglejte si situacijo z razdalje, tako da vidite širšo sliko.
2. Pridobite ustrezne informacije  iz zanesljivih virov.
3. Pridobite vsa dejstva.
4. Analizirajte zbrana dejstva.
5. Prisluhnite drugim mnenjem, poskušajte razumeti različna stališča.
6. Zbirajte in upoštevajte raznovrstne podatke.
7. Aktivno se vključite - obiščite kraj, spoznajte funcionalnost in način uporabe.
8. Vključite domišljijo za boljše razumevanje ozadja.
9. Preverite zanesljivost domnev.
10. Sestavite vsa dejstva in si oblikujte končno sliko.
Pazite in pazljivo poslušajte. Tako boste pridobili več znanja. Znanje  je pravo bogastvo. Nekaj misli o tem:

Znanje je dveh vrst. Sami poznamo temo, ali pa vemo, kje lahko najdemo informacije o tem.
BOSWELL

Pri prebiranju avtorjev, ko najdeš svetle odlomke, ki te udarijo po glavi, in za katere morda imaš razlog, da v nadaljevanju razmisliš,  ne bodi zadovoljen z videnim, ampak si jih oglej tako s svetle kot temne plati; Takšno ravnanje je modro in smiselno.
BYRON

Zgodnje znanje je zelo dragocen kapital, s katerim se lahko uveljavimo v življenju. Daje nam  začetno prednost. Če ima posedovanje znanja dano vrednost pri petdesetih, ima veliko večjo vrednost pri petindvajdesetih; ker pomeni uporabo za petindvajdeset najpomembnejših let vašega življenja. Vredna je več kot sto odstotkov obresti. Kdo lahko oceni pomembnost znanja? Njegova cena je nad ceno dragega kamenja.

WINSLOW

Znanje, ki smo ga pridobili, ne bi smelo biti podobno veliki trgovini brez naročila in brez popisa; vedeti moramo, kaj imamo in kako nam to lahko služi.
LEIBNITZ

Znanje je v skladu z vesoljem in povsod najde prijatelja; toda neznanje je povsod tujec, nezaželen; in neusmiljeno zavrnjen.
TUPPER

Vsak človek, čigar um je zdrav, bo pripravljen dati vse kar ima, da dobi znanje.
DR. JOHNSON

Učenje

Učenje, ki ga pridobiš s svojim opazovanjem in izkušnjami, daleč presega priučeno, kot znanje potnika presega tisto, ki ga je pridobil z branjem potopisa.
THOMAS À KEMPIS

Znanje ni pridobljeno brez bolečin in preizkušenj. Je zahtevno in zanj se je potrebno globoko potopiti, kot pri umivanju v čisti vodi; Ko  prideš iz nje na plano, ljudje dvignejo poglede in te spoznajo.
FELTON

Ni nobenega znanja, za katerega je plačana tako velika cena kot za celotno znanje sveta; nihče namreč ni nikoli postal dober v nečem, brez trdega dela ali ranjenega srca.
LADY BLESSINGTON

Naučite se, kako okrepiti vašo pozornost.

Vaše sporočilo skupnosti